Nyhet

Taikes bidrag till sammanslutningar kan sökas från 1 oktober

I år kan också treåriga verksamhetsbidrag ansökas. Bidragen är nu avsedda för alla konstarter, till skillnad från tidigare år när treåriga bidrag har kunnat ansökas bara av sammanslutningar inom scenkonst.

Ansökningstiden för sammanslutningars bidrag börjar 1 oktober och slutar 2 november. I likhet med förra året omfattar verksamhetsbidragen som utlyses verksamhetsbidrag för olika konstarter samt residensbidrag.

Taikes anslag kommer att skäras ned med i genomsnitt 15 procent. Enligt preliminära uppgifter gäller nedskärningarna nästan alla anslag som anvisas till Taike från tipsmedel. Exempelvis minskar beloppet som fördelas till kulturtidskrifters specialbidrag avsevärt jämfört med förra året.

Treåriga verksamhetsbidrag till alla konstarter

I höst kan sammanslutningar inom olika konstarter ansöka treårigt verksamhetsbidrag. Senast fördelade Taike fleråriga bidrag för tre år sedan, men då var ansökan begränsad till scenkonst, eftersom bidragen ingick i reformen av statsandelssystemet för scenkonst.

De treåriga verksamhetsbidragen uppgår till minst 50 000 euro årligen. Bidragen främjar sammanslutningens långsiktiga utveckling och därför ska sökande till ansökan bifoga en plan för verksamheten och ekonomin under de kommande tre åren.

Sammanslutningar som ansöker om treårigt bidrag måste ha en stabil ekonomi. Taikes verksamhetsbidrag kan täcka högst 60 av de godkända kostnaderna för sammanslutningens verksamhet, vilket betyder att den som ansöker bidrag måste ha en självfinansieringsandel på minst 40 procent.

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas också verksamhetens volym. Sammanslutningens omsättning, det vill säga verksamhetens faktiska intäkter, under tre föregående år ska i genomsnitt uppgå till 100 000 euro eller mer per år.

Ansökningstiden slutar 2 november

Utlysningarna publicerades på Taikes webbplats 1 oktober. Utlysningen ska läsas omsorgsfullt innan ansökan fylls i. På Taikes webbplats finns information om vilken typ av projekt och verksamhet Taike har finansierat under tidigare år: 1.10–2.11