Nyhet

Taikes stipendier kan sökas från 1 oktober

Höstens utlysning innebär förändringar för stipendieansökningarna. Mobilitetsstipendier kan nu ansökas för sista gången. I fortsättningen kan projektstipendier ansökas för internationalisering och kostnader för utlandsresor. I och med förändringen bedöms ansökningarna i konstkommissionerna. Det har också skett förändringar i ansökan av projekt inom multikonst.

Ansökningstiden för konstnärers och arbetsgruppers stipendier börjar 1 oktober och slutar 10 november. Utöver projektstipendier kan stipendier för kulturell mångfald ansökas.

Taikes anslag kommer att minska och det påverkar beviljandet av stipendier. Anslagen för de flesta konstarter nedskärs med cirka 15 procent. Nedskärningarna gäller nästan alla anslag som anvisas till Taike från tipsmedel.

Projektstipendier kan ansökas för utlandsresor och residensarbete

Mobilitetsstipendier utlyses i höst för sista gången. Stipendier för resor under slutet av 2021 och början av 2022 kan ansökas i höstens mobilitetsutlysning. För resor och arbete vid residens senare under 2022 går det att ansöka om projektstipendium. I fortsättningen går det att ansöka stipendium för internationell mobilitet från Taike två gånger i året, i höstens projektstipendieutlysning och i vårens regionala stipendieutlysning.

Ansökningarna för internationell mobilitet bedöms framöver i konstkommissionerna, vilket gör det möjligt att tillämpa kommissionernas sakkunskap. Varje konstkommission behandlar ansökningarna inom sin konstart eller region.

Sökande inom multikonst väljer den huvudsakliga konstarten

Till skillnad från tidigare år bedöms ansökningar inom multikonst inom den konstkommission vars konstart de ligger närmast. Sökande ska själv välja den konstart som projektet bästa passar in i.

Under föregående ansökningsomgång fördelade Taike projektstipendier till olika konstarter uppgående till drygt 3,2 miljoner euro, av vilket endast 90 000 gick till multikonst. På grund av att anslaget varit så litet, har det varit väldigt svårt för sökande att få stipendium.

Ansökningstiden slutar 10 november

Utlysningarna publicerades på Taikes webbplats 1 oktober. Utlysningen ska läsas omsorgsfullt innan ansökan fylls i. På Taikes webbplats finns information om vilken typ av projekt Taike tidigare år har beviljat stipendium: 1.9–10.11