Nyhet

Vi söker en sakkunnig i internationella frågor

Vi söker en sakkunnig i internationella frågor till Centret för konstfrämjande för en tidsbegränsad anställning från den 1 januari 2024 till den 30 juni 2025. Den sakkunniga ska förbereda och samordna ämbetsverkets internationella strategiarbete.

Att främja internationaliseringen av konst och kultur har blivit en strategisk prioritering för Taike, som håller på att precisera sin verksamhet på området. Hittills har Taike främjat internationalisering genom sin statsunderstödsverksamhet och i olika utvecklingsprojekt. Taikes mål är nu att skapa en helhetsbild av den internationella verksamheten och arbetsfördelningen samt att utifrån denna definiera Taikes strategiska roll i främjandet av internationaliseringen av konst och kultur.

Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2023.

Läs mer och sök uppdraget på valtiolle.fi.

Mer information om uppdraget: Henri Terho, chef för konststöd, [email protected], tfn 0295 330 901