Projekt

Internationella nätverk och förmedlarverksamhet: Making of!

Art sound performance jam - making of a mixed art exposition
Projektstatus:
Över
Tidpunkt:
-
Ett konstverk bakom ett fönster. Fönstret reflekterar byggnaden bakom.
Making of! Vilnius, Konstnärsförbundets galleri, Vokiečių str. 2, Vilnius (2022). Bild: Marija Marcelionytė-Paliukė

Making of! är en internationell samproduktion och utställning av konstnärer från olika konstnärliga discipliner och kulturella bakgrunder. Konstnärer med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder arbetar i ett gemensamt utrymme som är öppet för allmänheten. Osynliga kreativa processer synliggörs och publikens närvaro har en direkt inverkan på processen och verken. Förutom att skapa konst är målet att öppna upp och skapa nya konventioner för konstutövning.

Under projektets gång hålls mångkonstnärliga utställningar i tre olika länder. Tre till sex lokala konstnärer bjuds in från vart och ett av de tre länderna för att skapa och utveckla en utställning under cirka två veckor. Den första utställningen hölls hösten 2021 i Joensuu, den andra i oktober 2022 i Vilnius och den tredje hålls i Malmö 2023.

Projektet stärker befintliga nätverk i Litauen och skapar nya nätverk i Norden. Målet är att öka kännedomen om de östfinska kulturaktörerna och främja konstnärernas rörlighet internationellt.