Evenemang

Verkstäder: Utveckling av idéer och kompetens inom konst, kultur och kreativa branscher

Taikes projekt Kreativt nät arrangerar verkstäder för vidareutveckling av idéer och kompetens inom konst, kultur och den kreativa branschen. Verkstäderna erbjuder stöd, sparrning och möjligheter till nätverkande.

Evenemangsdetaljer

Evenemangets dag

mån, 2023-03-20 på 13.00 — ons, 2023-03-29 på 16.00

Typ av evenemang

Webbinarium

Vi arrangerar verkstäder för vidareutveckling av projektidéer inom kultur och kreativa branscher där det erbjuds sparrning och stöd för nätverkande. Verkstäderna är gratis och arrangeras på nätet 20–29.3.

Verkstäderna är avsedda för dem som deltog i idéansökan för Innovationskompetens inom kreativa och kulturella branscher, men också för andra som är intresserade av ESF+-projektansökan som utlyses i mars.

Verkstäderna inleds med en inspirerande introduktion och kort information av finansiären. Därefter fortsätter arbetet i mindre temagrupper. I smågrupperna presenterar deltagarna under ledning av en facilitator sina egna idéer och fortsätter utveckla projektidéerna. Syftet är att identifiera eventuella samarbetspartner med vilka den egna idén kan föras vidare och utvecklas till en slutlig ansökan.

Verkstäder för experter inom konst, kultur och kreativa branscher

Må 20.3 13–16 Utveckling av kompetensen

Smågrupper:

 • Ekosystem inom konst, kultur och kreativa branscher
 • Kompetens inom produktion och förmedlarnivå
 • Identifikation och utnyttjande av kreativ kompetens inom andra branscher
 • Internationaliseringskompetens inom kreativ ekonomi
 • Läroinrättningars kontakt med arbetslivet
 • Annat, vad?

Ti 21.3 14–17 Ny teknologi och digitalisering

Smågrupper:

 • DDigitalisering och ny teknologi inom konst, kultur och kreativa branscher
 • Utveckling av spelbranschen
 • Annat, vad?

Fr 24.3 13–16 Kulturell välfärd och konstnären som del av en organisation

Smågrupper:

 • Konstnärsrollen i nya sammanslutningar
 • Konstnärers och kreativa aktörers välfärdkompetens
 • Synliggörande av konstens och kulturens välfärdsinverkan
 • Annat, vad?

Må 27.3 13–16 Kultur-, konst- och upplevelseturism

Smågrupper:

 • Inklusivitet och tillgänglighet inom kulturturism
 • Nätverkande mellan olika branscher inom kulturturism
 • Värnande om kultur- och konstarvet
 • Upplevelseturism och konstnärligt innehåll i kulturturism
 • Annat, vad?

On 29.3 13–16 Hållbarhet och ansvar inom konst, kultur och kreativa branscher

On 29.3 13–16 Jämlikhet inom konsten och konstnärer med särskilda behov

 

Anmälningslänkarna är på finska.

Verkstäderna arrangeras i Teams på finska. Deltagarna kan också presentera sina idéer på engelska. Det går att delta i en eller flera temaverkstäder.

Idéerna kan utvecklas antingen för ESF+-ansökan inom det riksomfattande temat Innovationskompetens inom kreativa branscher som utlyses i mars eller för andra eventuella finansieringsinstrument.

Arrangör: Centret för konstfrämjande, koordineringsprojektet Kreativt nät.