Evenemang

Kreativt näts sparring 28 april och 3 maj – stöd för ESF+-ansökan

Kreativt nät sparrar färdigställande av projektansökningar på temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Sparringen riktar sig till dem som har kommit långt med sin ansökan och särskilt till dem som ska lämna in sin första ESF+-ansökan.

Evenemangsdetaljer

Evenemangets dag

fre, 2023-04-28 på 09.00 — ons, 2023-05-03 på 16.00

Finansieras av Europeiska Unionen.

Målet med sparringen är att förtydliga ESF+-projektansökan. På sparringmötena får den sökande stöd och konstruktiv feedback på sin ansökan och dess innehåll. Ansök senast den 20 april!

Sparringmötena mellan den sökande och Kreativt nät varar i 45 minuter och hålls den 28 april och 3 maj. Mötena anordnas i enlighet med den sökandes önskemål, på distans eller på plats antingen i Helsingfors, Jyväskylä eller Kuopio.

Sparringen är avsedd för aktörer som kommit långt med sin ansökningstext. För att delta krävs följande:

  • ESF+-ansökan måste ha inletts i EURA 2021-systemet.
  • Sökanden har satt sig in i villkoren för ESF+-finansiering.
  • Projektsammanfattning och projektansökan kan skickas till Kreativt nät i förväg.

Företräde ges åt sökande som inte tidigare har lämnat in en ESF+-ansökan. Dessutom prioriteras grupprojekt med mindre aktörer inom kreativa branscher som ska lämna in en ESF+-ansökan för första gången.

Sparringen är inte avsedd för utveckling av projektidéer. Kreativt nät har särskilda evenemang för idéutveckling och nätverkande. Kreativt näts LinkedIn-grupp är en perfekt plats för att utbyta projektidéer och hitta projektpartner.

Sparring anordnas på finska och vid behov på engelska, men tyvärr inte på svenska.

Tidsplan

Ansök om sparring senast 20 april

Du kan ansöka om sparring 5–20 april. Anmälan är bindande och eventuell avanmälan måste göras i god tid. Om en viss sparringtid inte passar den 28 april eller 3 maj, ange det i ansökningsformuläret.

Ansök om sparring

Kreativt nät meddelar sparringtiderna för de antagna 21 april

Kreativt nät skickar information om antagningsresultaten till alla som ansökt om sparring den 21 april. Samtidigt får du en sparringtid antingen fredagen den 28 april eller onsdagen den 3 maj.

Ansökningstexten skickas till Kreativt nät senast 25 april

Du som antas till sparring ombeds skicka in din ansökningstext senast den 25 april till Kreativt nät. Mer detaljerade instruktioner för att skicka in din ansökningstext får du senare.

ESF+-projektansökan är öppen till 15 maj

Den riksomfattande ESF+-ansökan för Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen är öppen fram till den 15 maj i EURA 2021-systemet.

Kreativt nät tar inte ställning till huruvida projektet beviljas finansiering med sin ansökan eller inte. För mer detaljerade frågor om finansiering kan du kontakta Minna Taipale, finansieringsexpert på NTM-centralen i Tavastland ([email protected]).

 

Mer information

Kreativt nät-teamet: 

Sofia-Charlotta Kakko, projektledare, [email protected], +358 (0)295 330 912 

Pia Repo, producent, [email protected], +358 (0)295 330 857 

Milla Minerva Mertanen, planerare, [email protected], +358 (0)295 330 815 

Milja Leskinen, kommunikationsplanerare, [email protected], +358 (0)295 330 811

Koordineringsprojektet Kreativt nät