Information om arbetsstipendier

Taikes arbetsstipendier är avsedda att täcka arbets- och levnadskostnader.
Kuvittaja valitsee väriä pöydän ääressä

Allmänt om arbetsstipendier

Arbetsstipendiet beviljas alltid som ett personligt stipendium för utgifter för konstnärligt arbete och levnadskostnader.

För ett stipendium som beviljats för minst fyra månaders arbete ska du teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiaten ska själv betala försäkringspremien. Pensionsförsäkringspremien är cirka 13–25 procent av det totala stipendiebeloppet. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFöPL-arbetsinkomst, som anges i ditt försäkringsbeslut. För närmare information om stipendiaters försäkringspremier, besök LPA:s webbplats.

Mer detaljerade villkor och begränsningar för användningen av varje stipendieform hittar du i utlysningarna.

Arbetsstipendier beviljas inte

  • till arbetsgrupper
  • retroaktivt
  • till mottagare av extra konstnärspension
  • för studier eller slutarbete inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Villkoren och detaljerna för arbetsstipendier varierar, så läs alltid utlysningen innan du ansöker om ett stipendium.
 

Välj stipendieperiodens längd

Välj längd på den stipendieperiod du ansöker om i formuläret. Om det finns flera längder att välja mellan och du vill ansöka om dem alla, välj alla längder. Du kan bara beviljas stipendium för den längd som du ansökt om.

Du behöver inte ange det sökta beloppet i euro. Undantaget är biblioteksstipendiet för författare och översättare, där du ska ange det sökta beloppet i formuläret. Biblioteksstipendiet för författare och översättare är 4 000–16 000 euro. Bildkonstens visningsstipendium beviljas alltid för sex månaders arbete och uppgår till 12 000 euro.

Längden på konstnärsstipendierna varierar från sex månader till fem år. Tre- och femåriga konstnärsstipendier delas i första hand ut till professionella konstnärer som har utmärkt sig inom sitt område. Stipendier på sex månader och ett år delas också ut till unga konstnärer eller konstnärer i början av sin karriär. Dessutom delas det inom vissa konstarter regelbundet ut konstnärsstipendier på upp till tio år till särskilt meriterade konstnärer (s.k. konstnärsprofessorsstipendier).