Nyhet

Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar bidrag för att trygga arbetssituationen för professionella konst- och kulturutövare vars inkomster har minskat på grund av coronaepidemin. Taike fördelar coronabidrag till privatpersoner uppgående till totalt 8,7 miljoner euro. Ett stipendium är på 3 000 euro. Ansökningstiden börjar 1 maj och slutar 15 maj kl. 16.00.

I Taikes första utdelning av coronabidrag riktades understöden främst till frilanskonstnärer vars arbetssituation påverkats konkret av coronaepidemin. De nya coronastipendierna är utöver konstnärer även avsedda för andra professionella inom konst- och kulturområdet. Finansiering kan ansökas av exempelvis musiker, skådespelare, dansare, bildkonstnärer, författare, illustratörer, designers, scenografer, ljud- och ljustekniker, klippare, maskörer och scenkomiker, vars arbetsmöjligheter och därmed inkomster har minskat på grund av coronapandemin under perioden 13 mars–31 maj 2020.

Taike fördelar stipendier till privatpersoner. Sammanslutningar kan .

Finansieringen tryggar konstnärers arbetsförutsättningar

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att arbetsförutsättningarna för aktörer inom kreativa branscher samt kultur- och konstområdet ska bevaras trots förändringarna i verksamhetsmiljön som coronaepidemin orsakat.

Coronastipendierna är avsedda för det förändrade arbetsläge som coronapandemin orsakat. Bidrag kan beviljas för att slutföra avbrutna produktioner, planera och genomföra nya projekt samt upprätthålla sökandens professionella verksamhet.
Kultur- och konstområdet fick i statens andra tilläggsbudget en anslagsökning på över 40 miljoner euro för att stötta verksamheten och kompensera inkomstbortfall.