Taike stöder

Vi finansierar konst och kultur med stipendier och bidrag. Stipendierna är avsedda för individer och arbetsgrupper, bidragen för sammanslutningar.
Kurkistus sisään ovesta kuvittajan työhuoneeseen
14 000

ansökningar behandlas årligen

45 000 000 €

i stipendier och bidrag för att främja konst och kultur

5 %

av de sökande får ett positivt beslut