Finansieringsmottagare berättar

Finansieringsmottagare berättar är en artikelserie där personer, arbetsgrupper och sammanslutningar som fått finansiering av Taike presenterar sig och sitt arbete. I intervjuerna berättar de bland annat om sin konst och projekt som de genomfört med hjälp av finansieringen.

Artikelseriens delar