Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Litteratur

Av alla EU-medborgare är det finländarna som använder biblioteken allra flitigast. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen ca en miljon euro som köpanslag, med vars hjälp biblioteken årligen kan köpa ca 50 000 böcker. Böckerna väljs från en förteckning över kvalitetslitteratur med låg spridning. Listan sammanställs årligen av statens litteraturkommission och Delegationen för informationsspridning.

Den finskspråkiga litteraturen har en liten marknad. Därför måste författares och översättares skapande arbete understödas med biblioteksunderstöd och konstnärsstipendier. Även faktaboksförfattare får biblioteksunderstöd.

Litteraturkommissionen ger stöd åt författarskolning på olika håll av Finland och olika former av litterära evenemang.

Senast ändrad: 02.10.2017
Statspris till 13 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2021 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar.

Läs mer

Taikes stipendier kan sökas från 1 oktober

Höstens utlysning innebär förändringar för stipendieansökningarna. Mobilitetsstipendier kan nu ansökas för sista gången. I fortsättningen kan projektstipendier ansökas för internationalisering och...

Läs mer

Totalt 100 000 euro beviljades i mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendium beviljades till 62 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var totalt 211.

Läs mer

Specialbidrag inom litteratur 2021

Fem sammanslutningar fick bidrag på totalt 45 000 euro. Antalet sökande var 21.

Läs mer

Taike rahoitti taideyhteisöjä 13,9 miljoonalla eurolla

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningars verksamhet med 13 888 000 euro. Merparten av beloppet riktades till sammanslutningar inom scenkonst, vilket inbegriper teater,...

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Läs mer

Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar bidrag för att trygga arbetssituationen för professionella konst- och kulturutövare vars inkomster har minskat på grund av coronaepidemin. Taike fördelar...

Läs mer

2,7 miljoner euro delades ut i biblioteksstipendier

Biblioteksstipendienämneden för författare och översättare har fördelat stipendier på sammanlagt 2 685 000 euro för 2020. Inom skönlitteratur beviljades 2 420 000 euro. 227 författare och 56...

Läs mer

Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer...

Läs mer

Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer