Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Bildkonst

I vårt land arbetar drygt 3 000 bildkonstnärer. Vår uppgift är att stöda bildkonstnärernas arbete och garantera att deras verk kommer fram.

Kommissionen för visuell konst understöder bland annat konstnärsgruppers eller -organisationers gallerier och andra utställningsutrymmen. I de varierande utställningarna erbjuds publiken en aktuell och intressant bildkonst.

Gallerierna har fritt inträde och besökaren förutsätts inte göra ett köp. I gallerierna finns ofta möjligheten att få hyra eller köpa ett verk som väcker genklang. De privata gallerierna får inte direkt understöd av staten.

Undervisnings- och kulturministeriet står för majoriteten av bildkonstens statsanslag. Bland annat de flesta konstmuseerna tilldelas en av ministeriet lagstadgad statsandel.

Senast ändrad: 02.01.2018
Statspris till 13 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2021 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar.

Läs mer

Taikes stipendier kan sökas från 1 oktober

Höstens utlysning innebär förändringar för stipendieansökningarna. Mobilitetsstipendier kan nu ansökas för sista gången. I fortsättningen kan projektstipendier ansökas för internationalisering och...

Läs mer

Totalt 100 000 euro beviljades i mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendium beviljades till 62 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var totalt 211.

Läs mer

Specialbidrag inom bildkonst 2021

12 sammanslutningar fick bidrag på totalt 84 900 euro. Antalet ansökningar var 25.

Läs mer

Taike rahoitti taideyhteisöjä 13,9 miljoonalla eurolla

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningars verksamhet med 13 888 000 euro. Merparten av beloppet riktades till sammanslutningar inom scenkonst, vilket inbegriper teater,...

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Läs mer

Konstnärsstipendier inom bildkonst 2021

Kommissionen för visuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom bildkonst för perioden som inleds i början av 2021. 58 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar bidrag för att trygga arbetssituationen för professionella konst- och kulturutövare vars inkomster har minskat på grund av coronaepidemin. Taike fördelar...

Läs mer

Visningsstipendier inom bildkonst 2020

Stipendium beviljades till 84 konstnärer för sex månaders konstnärligt arbete under 2020. Stipendiet är på 11 428, 57 euro. Antalet ansökningar var 894.

Läs mer

Specialbidrag inom bildkonst 2020

12 sammanslutningar fick bidrag på totalt 84 000 euro. Antalet ansökningar var 25.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer