Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Bildkonst

I vårt land arbetar drygt 3 000 bildkonstnärer. Vår uppgift är att stöda bildkonstnärernas arbete och garantera att deras verk kommer fram.

Kommissionen för visuell konst understöder bland annat konstnärsgruppers eller -organisationers gallerier och andra utställningsutrymmen. I de varierande utställningarna erbjuds publiken en aktuell och intressant bildkonst.

Gallerierna har fritt inträde och besökaren förutsätts inte göra ett köp. I gallerierna finns ofta möjligheten att få hyra eller köpa ett verk som väcker genklang. De privata gallerierna får inte direkt understöd av staten.

Undervisnings- och kulturministeriet står för majoriteten av bildkonstens statsanslag. Bland annat de flesta konstmuseerna tilldelas en av ministeriet lagstadgad statsandel.

Senast ändrad: 02.01.2018
På Tölö bibliotek kan du låna fotokonst med ditt bibliotekskort

17.1.2020 anländer tjänsten Låna fotokonst till Helsingfors och Tölö bibliotek. 24 verk skapade av åtta fotokonstnärer finns att låna. Tjänsten är gemensam för Fotokonstnärernas förbund och...

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Taikes nya tjänst stöder offentliga konstprojekt

Centret för konstfrämjande startar en ny experttjänst inom offentlig konst. Två konstexperter inledde sitt arbete i början av september. Syftet är att förstärka enprocentsprincipen och konst i den...

Läs mer

Konstnärsstipendier inom bildkonst 2020

Kommissionen för visuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom bildkonst för perioden som inleds i början av 2020. 61 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

960 000 euro fördelades i visningsstipendier för bildkonst

Stipendium beviljades till 92 konstnärer för sex månaders konstnärligt arbete under 2019. Stipendiet är på 10 434,78 euro. Antalet ansökningar var 894.

Läs mer

Specialbidrag inom bildkonst 2019

21sammanslutningar fick bidrag på totalt 127 000 euro. Antalet ansökningar var 37.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer