Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

Mediekonst använder elektroniska kommunikationsmedel, teknologier och teorier kring dem. Taike räknar också ljus- och ljudkonst som en del av mediekonsten. Ljuskonst görs med olika former av ljus från laserstrålar till solljus. Det centrala i ljudkonst är ett redskap som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Taike stöder aktörer inom mediekultur och möjliggör nationell och internationell verksamhet inom konstarten.

Kommissionen för audiovisuell konst stöder medie-, ljus- och ljudkonstnärers arbete, verkstäder, utställningar och andra projekt genom att fördela projekt- och konstnärsstipendier. Organisationer, mediekonstfestivaler och andra evenemang inom konstarten kan få verksamhets- och specialbidrag av Taike.

Den audiovisuella kulturens central AVEK stöder bland annat produktion av och festivaler och evenemang för kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonst. Den visuella konstens central VISEK fördelar stipendier för produktion av audiovisuell bildkonst och digital bildkonst.

Centrala aktörer inom konstarten är bland annat Muu ry, AV-arkki, Suomen Mediataideverkosto ry, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Pixelache Piknik Frequency ry, Suomen valotaiteen seura, hantverksskolan Robotti, Biotaiteen seura, Äänen lumo och Magneetti Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys.

Senast ändrad: 31.08.2018
Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Taikes nya tjänst stöder offentliga konstprojekt

Centret för konstfrämjande startar en ny experttjänst inom offentlig konst. Två konstexperter inledde sitt arbete i början av september. Syftet är att förstärka enprocentsprincipen och konst i den...

Läs mer

Konstnärsstipendier inom mediekonst 2020

Kommissionen för audiovisuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom mediekonst för perioden som inleds i början av 2020. 13 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer