Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

Mediekonst använder elektroniska kommunikationsmedel, teknologier och teorier kring dem. Taike räknar också ljus- och ljudkonst som en del av mediekonsten. Ljuskonst görs med olika former av ljus från laserstrålar till solljus. Det centrala i ljudkonst är ett redskap som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Taike stöder aktörer inom mediekultur och möjliggör nationell och internationell verksamhet inom konstarten.

Kommissionen för audiovisuell konst stöder medie-, ljus- och ljudkonstnärers arbete, verkstäder, utställningar och andra projekt genom att fördela projekt- och konstnärsstipendier. Organisationer, mediekonstfestivaler och andra evenemang inom konstarten kan få verksamhets- och specialbidrag av Taike.

Den audiovisuella kulturens central AVEK stöder bland annat produktion av och festivaler och evenemang för kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonst. Den visuella konstens central VISEK fördelar stipendier för produktion av audiovisuell bildkonst och digital bildkonst.

Centrala aktörer inom konstarten är bland annat Muu ry, AV-arkki, Suomen Mediataideverkosto ry, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Pixelache Piknik Frequency ry, Suomen valotaiteen seura, hantverksskolan Robotti, Biotaiteen seura, Äänen lumo och Magneetti Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys.

Senast ändrad: 31.08.2018
Taikes konstnärsstipendier för 2023

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Konstnärsstipendier inom mediekonst 2023

Kommissionen för audiovisuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom mediekonst för perioden som inleds i början av 2023. 12 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

599 medlemsförslag till de nya konstkommissionerna

Konstfältets nationella och regionala organisationer lämnade i maj till Centret för konstfrämjande sina förslag till medlemmar i de regionala och statens konstkommissioner. Totalt inlämnades 599...

Läs mer

Taike fördelade 34 miljoner euro i coronastöd

Centret för konstfrämjande har i den sista ansökningsrundan för coronastöd beviljat 30,4 miljoner euro i stipendier och 3,6 miljoner euro i bidrag. Stöden var avsedda för konstnärer samt...

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande (Taike) ber att få förslag på medlemmar till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna senast 15 maj.

Läs mer

Festivalbidrag för 2022

Taike fördelade 2 233 000 euro till festivaler som arrangeras 2022. Totalt 88 festivalarrangörer beviljades bidrag. Antalet sökande var 135.

Läs mer

Konstnärer ser positivt på framtiden – tilltro till det egna skapandet, påverkansmöjligheter och konstnärskapet grund för optimism

Konst- och kulturbarometern visar att konstnärer har en optimistisk syn på framtiden, men oro över utkomsten och den egna orken försämrar välbefinnandet. Resultaten från barometern diskuteras 7...

Läs mer

Taikes projektsipendier för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Taikes specialbidrag för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet 2022

Totalt 39 sammanslutningar fick 510 000 euro. Antalet sökande var 102.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer