Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

Mediekonst använder elektroniska kommunikationsmedel, teknologier och teorier kring dem. Taike räknar också ljus- och ljudkonst som en del av mediekonsten. Ljuskonst görs med olika former av ljus från laserstrålar till solljus. Det centrala i ljudkonst är ett redskap som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Taike stöder aktörer inom mediekultur och möjliggör nationell och internationell verksamhet inom konstarten.

Kommissionen för audiovisuell konst stöder medie-, ljus- och ljudkonstnärers arbete, verkstäder, utställningar och andra projekt genom att fördela projekt- och konstnärsstipendier. Organisationer, mediekonstfestivaler och andra evenemang inom konstarten kan få verksamhets- och specialbidrag av Taike.

Den audiovisuella kulturens central AVEK stöder bland annat produktion av och festivaler och evenemang för kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonst. Den visuella konstens central VISEK fördelar stipendier för produktion av audiovisuell bildkonst och digital bildkonst.

Centrala aktörer inom konstarten är bland annat Muu ry, AV-arkki, Suomen Mediataideverkosto ry, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Pixelache Piknik Frequency ry, Suomen valotaiteen seura, hantverksskolan Robotti, Biotaiteen seura, Äänen lumo och Magneetti Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys.

Senast ändrad: 31.08.2018
Konstnärsstipendier inom mediekonst 2021

Kommissionen för audiovisuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom mediekonst för perioden som inleds i början av 2021. 14 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar bidrag för att trygga arbetssituationen för professionella konst- och kulturutövare vars inkomster har minskat på grund av coronaepidemin. Taike fördelar...

Läs mer

Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer...

Läs mer

Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Taike fördelade 12,7 miljoner euro till kontsammanslutningar

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningar med 12 654 000 euro. Taikes finansiering till alla konstarter ökade, mest växte bidraget till scenkonst. Sammanslutningar inom...

Läs mer

Specialbidrag inom mediekonst 2020

Tre sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 20 000 euro. Antalet sökande var fyra.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer