Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

Mediekonst använder elektroniska kommunikationsmedel, teknologier och teorier kring dem. Taike räknar också ljus- och ljudkonst som en del av mediekonsten. Ljuskonst görs med olika former av ljus från laserstrålar till solljus. Det centrala i ljudkonst är ett redskap som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Taike stöder aktörer inom mediekultur och möjliggör nationell och internationell verksamhet inom konstarten.

Kommissionen för audiovisuell konst stöder medie-, ljus- och ljudkonstnärers arbete, verkstäder, utställningar och andra projekt genom att fördela projekt- och konstnärsstipendier. Organisationer, mediekonstfestivaler och andra evenemang inom konstarten kan få verksamhets- och specialbidrag av Taike.

Den audiovisuella kulturens central AVEK stöder bland annat produktion av och festivaler och evenemang för kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonst. Den visuella konstens central VISEK fördelar stipendier för produktion av audiovisuell bildkonst och digital bildkonst.

Centrala aktörer inom konstarten är bland annat Muu ry, AV-arkki, Suomen Mediataideverkosto ry, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Pixelache Piknik Frequency ry, Suomen valotaiteen seura, hantverksskolan Robotti, Biotaiteen seura, Äänen lumo och Magneetti Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys.

Senast ändrad: 31.08.2018
Konstnärsstipendier inom mediekonst 2020

Kommissionen för audiovisuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom mediekonst för perioden som inleds i början av 2020. 13 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Specialbidrag inom mediekonst

Fyra sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 40 000 euro. Antalet sökande var åtta.

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Projektstipendier inom mediekonst för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 135 000 euro. 43 mediekonstnärer fick stipendium. Antalet ansökningar var 128.

Läs mer

Taike fördelade 9,6 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 9 605 000 euro. För första gången fördelades också treåriga verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst. 30...

Läs mer

Taike fördelade sammanlagt 452 000 euro i bidrag för kulturens välfärdsinverkan

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 26 sammanslutningar beviljades bidrag.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer