Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

Mediekonst använder elektroniska kommunikationsmedel, teknologier och teorier kring dem. Taike räknar också ljus- och ljudkonst som en del av mediekonsten. Ljuskonst görs med olika former av ljus från laserstrålar till solljus. Det centrala i ljudkonst är ett redskap som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Taike stöder aktörer inom mediekultur och möjliggör nationell och internationell verksamhet inom konstarten.

Kommissionen för audiovisuell konst stöder medie-, ljus- och ljudkonstnärers arbete, verkstäder, utställningar och andra projekt genom att fördela projekt- och konstnärsstipendier. Organisationer, mediekonstfestivaler och andra evenemang inom konstarten kan få verksamhets- och specialbidrag av Taike.

Den audiovisuella kulturens central AVEK stöder bland annat produktion av och festivaler och evenemang för kort-, dokumentär- och animationsfilmer samt mediekonst. Den visuella konstens central VISEK fördelar stipendier för produktion av audiovisuell bildkonst och digital bildkonst.

Centrala aktörer inom konstarten är bland annat Muu ry, AV-arkki, Suomen Mediataideverkosto ry, Mediakulttuuriyhdistys m-cult, Pixelache Piknik Frequency ry, Suomen valotaiteen seura, hantverksskolan Robotti, Biotaiteen seura, Äänen lumo och Magneetti Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys.

Senast ändrad: 31.08.2018
Specialbidrag inom mediekonst

Fyra sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 40 000 euro. Antalet sökande var åtta.

Läs mer

Projektstipendier inom mediekonst för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 135 000 euro. 43 mediekonstnärer fick stipendium. Antalet ansökningar var 128.

Läs mer

Taiteilijakollektiivi Kunst sai Uudenmaan taidepalkinnon

Nylands konstkommission har belönat konstnärskollektivet Kunst som erkänsla för meriterat och framstående arbete med verksamheten på Galleria Lapinlahti. Kollektivet består av konstnärerna...

Läs mer

37 mediekonstnärer fick stipendium

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för audiovisuell konst har fördelat stipendier och bidrag för mediekonst uppgående till totalt 129 000 euro. Projektstipendium beviljades åt 37...

Läs mer

Fem sökande fick stipendium inom ljus- och ljudkonst

Statens kommission för audiovisuell konst har fördelat stipendier inom ljus- och ljudkonst uppgående till totalt 25 000 euro. Stipendier beviljades åt fem konstnärer och arbetsgrupper.

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Minna Tarkka fick statspriset i mediekonst

Kommissionen för audiovisuell konst tilldelade året 2017 statspris i mediekonst till Minna Tarkka. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur Veikkaus...

Läs mer

Visningsstipendier utdelades för nästan en miljon euro

Bildkonstens visningsstipendienämnd har delat ut visningsstipendier för 960 000 euro.

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Ljus- och ljudkonstens aktörer och sammanslutningar främjas med 25 000 euro

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission delade ut stipendier och bidrag åt ljus- och ljudkonstnärer och sammanslutningar för sammantaget 25 000 euro.

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer