Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Multikonst

I gränsområdet mellan olika konstarter och utanför traditionella arenor förnyas konsten hela tiden. Multi- och tvärkonstnärlig verksamhet samt nya konstarter omfattas av Centret för konstfrämjandes bidrag.

Hos Taike syftar ”multikonst” på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett nytt, annorlunda sätt. Multikonst är därför ofta experimentell konst som söker nya uttryckssätt och lever i gränsområdena till etablerade konstformer.

Taike och Kommissionen för mångfald inom konst delar ut stipendier, bidrag och det årliga statspriset till konstnärer inom multikonst.

Senast ändrad: 14.01.2019
Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Konstnärsstipendier inom multikonst 2020

Kommissionen för mångfald inom konst har fördelat konstnärsstipendier inom multikonst för perioden som inleds i början av 2020. Åtta konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Projektstipendier inom multikonst

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 85 000 euro. Stipendier beviljades till 14 konstnärer och arbetsgrupper. Antalet ansökningar var 124.

Läs mer

Specialbidrag inom multikonst

Fyra sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 35 000 euro. Antalet ansökningar var 19.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer