Taustakuva

Scenkonst

Mitt i allt det elektroniska är en levande teater alltid en stor upplevelse.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonst

Scenkonstkommissionen och Taike stöder scenkonst samt performanskonst och experimentell scenkonst genom att fördela stipendier och bidrag till enskilda konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar. Performanskonsten kombinerar olika konstarter, som bild- och videokonst, litteratur, musik, dans och teater. Experimentell scenkonst har sina rötter i performans, men också i modern teater och levande konst (live art).

Taike bidrar för sin del till arbetsförutsättningar för professionella grupper på det fria fältet. Taike stöder bland annat verksamheten vid teatrar som inte omfattas av lagen om statsandelar. Årligen får cirka 44 professionella teatrar ett behovsprövat verksamhetsbidrag av Taike. En central del av arbetet är att säkerställa scenkonstens tillgänglighet och mångsidighet.

Merparten av scenkonstens statsunderstöd delas ut av undervisnings- och kulturministeriet i form av bland annat statsandelar. 46 professionella talteatrar och 11 dansteatrar får statsandelar.

Senast ändrad: 06.09.2018
Konstnärsstipendier inom scenkonst 2021

Scenkonstkommissionen har fördelat konstnärsstipendier inom scenkonst för perioden som inleds i början av 2021. 41 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Taikes nya coronabidrag för konst- och kulturutövare kan sökas från 1 maj

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljar bidrag för att trygga arbetssituationen för professionella konst- och kulturutövare vars inkomster har minskat på grund av coronaepidemin. Taike fördelar...

Läs mer

Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer...

Läs mer

Specialbidrag inom scenkonst 2020

Sju sammanslutningar fick bidrag på totalt 100 000 euro. Antalet sökande var 25.

Läs mer

Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Taike fördelade 12,7 miljoner euro till kontsammanslutningar

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningar med 12 654 000 euro. Taikes finansiering till alla konstarter ökade, mest växte bidraget till scenkonst. Sammanslutningar inom...

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer