Taustakuva

Scenkonst

Mitt i allt det elektroniska är en levande teater alltid en stor upplevelse.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonst

Scenkonstkommissionen och Taike stöder scenkonst samt performanskonst och experimentell scenkonst genom att fördela stipendier och bidrag till enskilda konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar. Performanskonsten kombinerar olika konstarter, som bild- och videokonst, litteratur, musik, dans och teater. Experimentell scenkonst har sina rötter i performans, men också i modern teater och levande konst (live art).

Taike bidrar för sin del till arbetsförutsättningar för professionella grupper på det fria fältet. Taike stöder bland annat verksamheten vid teatrar som inte omfattas av lagen om statsandelar. Årligen får cirka 44 professionella teatrar ett behovsprövat verksamhetsbidrag av Taike. En central del av arbetet är att säkerställa scenkonstens tillgänglighet och mångsidighet.

Merparten av scenkonstens statsunderstöd delas ut av undervisnings- och kulturministeriet i form av bland annat statsandelar. 46 professionella talteatrar och 11 dansteatrar får statsandelar.

Senast ändrad: 06.09.2018
Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Konstnärsstipendier inom scenkonst 2020

Scenkonstkommissionen har fördelat konstnärsstipendier inom scenkonst för perioden som inleds i början av 2020. 38 konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Projektstipendier inom scenkonst för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 371 000 euro. 83 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 267.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer