Taustakuva

Illustration och seriekonst

En tecknad serie är mångsidig; narrativa och visuella element, trots detta utrymme för egna tolkningar.

- Niklas

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016
Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Taike fördelade 12,7 miljoner euro till kontsammanslutningar

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningar med 12 654 000 euro. Taikes finansiering till alla konstarter ökade, mest växte bidraget till scenkonst. Sammanslutningar inom...

Läs mer

Sarjakuvataiteen toiminta-avustukset 2020

Kaikkiaan 2 yhteisölle jaettiin yhteensä 45 000 €. Hakijoita oli 4.

Läs mer

Syksyllä haussa olleiden apurahojen ja avustusten päätösaikataulu

Hakijat saavat tiedon päätöksistä viimeistään maaliskuussa.

Läs mer

Liikkuvuusapurahoja jaettiin 48 taiteilijalle ja työryhmälle (marraskuun haku)

Vuoden 2019 kolmannessa jaossa liikkuvuusapurahoja jaettiin yhteensä 103 600 euroa. Apurahoilla rahoitetaan loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 matkoja.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Liikkuvuusapurahoja jaettiin 125 000 euroa (elokuun haku)

Vuoden 2019 toisessa jaossa liikkuvuusapurahoja jaettiin yhteensä 125 000 euroa. Apurahan sai 70 taiteilijaa, taiteen asiantuntijaa tai työryhmää.

Läs mer

Taike rahoitti lähes 3000 taidealan toimijaa vuonna 2018

Vuonna 2018 Taiteen edistämiskeskus rahoitti 704 taide- ja kulttuurialan yhteisön sekä 2116 yksittäisen taiteilijan ja työryhmän toimintaa. Yhteensä Taike jakoi apurahoina, avustuksina ja...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer