Taustakuva

Illustration och seriekonst

En tecknad serie är mångsidig; narrativa och visuella element, trots detta utrymme för egna tolkningar.

- Niklas

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Illustration och seriekonst

Professionell seriekonst och illustration har en lång historia i Finland. Den finska seriekonsten firade 100-årsjubileum 2011.

I statens system för konstfrämjande är konstarterna dock unga. I 2013 utdelades historiens första statspris i illustrationskonst och seriekonsten fick egen öronmärkt finansiering av statens kulturanslag.

Centret för konstfrämjande och kommissionen för visuell konst stöder konstarterna genom att bevilja stipendier till konstnärer och bidrag till sammanslutningar.

Senast ändrad: 05.07.2019
Konstnärsstipendier inom illustration och seriekonst 2020

Kommissionen för visuell konst har fördelat konstnärsstipendier inom illustration och seriekonst för perioden som inleds i början av 2020. Åtta konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Specialbidrag inom serie- och illustrationskonst

En sammanslutning beviljades bidrag på 8 000 euro. Antalet ansökningar var tre.

Läs mer

Projektstipendier inom serie- och illustrationskonst för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 205 000 euro. Stipendier beviljades till 47 seriekonstnärer och illustratörer. Antalet ansökningar var 121.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Taike fördelade 9,6 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 9 605 000 euro. För första gången fördelades också treåriga verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst. 30...

Läs mer

Taike fördelade sammanlagt 452 000 euro i bidrag för kulturens välfärdsinverkan

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 26 sammanslutningar beviljades bidrag.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer