Taustakuva

Konstjournalistik

Kritik styr inte mitt sätt att se, höra och uppleva, men det är alltid trevligt att läsa expertåsikter.

- Esko

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Konstkritiker

I förmedlandet av konst åt publiken har konstkritiker en central roll. De har ofta specialiserat sig på ett visst konstområde och bidrar med sitt kunnande till debatten om konstens innehåll.

Centret för konstfrämjande understöder konstkritikernas arbete i form av konstnärs- och projektstipendier. Besluten fattas av litteraturkommissionen efter att ha hört sektionen för konstjournalistik.

Senast ändrad: 18.12.2014
Sex konstjournalister fick konstnärsstipendium

Statens litteraturkommission har delat ut konstjournalismens konstnärsstipendier som inleds 2017.

Läs mer

Konstjournalismens konstnärsstipendium åt fem kritiker

Litteraturkommissionen har delat ut konstjournalismens konstnärsstipendier som inleds 2016. Det inkom 36 ansökningar.

Läs mer

Fem konstnärsstipendier åt konstjournalister

Statens multidisciplinära konstkommission/sektionen för konstjournalistik har delat ut konstnärsstipendierna som inleds år 2015. Antalet ansökningar inom konstjournalistik uppgick till 30 och...

Läs mer

Bidrag för multidisciplinära, mångkulturella och konstjournalistiska projekt för 167 000 euro

Centret för konstfrämjande och statens multidisciplinära konstkommission har beviljat 167 000 euro som stipendier och bidrag för 2014.

Läs mer

Konstnärsstipendier till sex konstjournalister

Statens multidisciplinära konstkommission har delat ut konstnärsstipendierna för konstjournalistik som inleds år 2014. Det inkom 22 ansökningar och sex kritiker erhöll stipendiet.

Läs mer

Sju kritiker och tio representanter för mångkultur fick ett konstnärsstipendium

Centralkommissionen för konst delade ut kritikernas och mångkulturens årsstipendier. Stipendieperioden inleds i början av år 2013. Kommissionen fick ta emot 140 ansökningar. 17 ansökande...

Läs mer

Understöd för kritiker och för mångkonstnärliga projekt för år 2011

Centralkommissionen för konst har beviljat 70 000 euro som understöd för kritiker och för mångkonstnärliga projekt för år 2011.

Läs mer

Centralkommissionen för konst har beviljat konstnärsstipendier för kritiker, mediekonst, cirkuskonst och multikonst

Centralkommissionen för konst har beviljat konstnärsstipendier för kritiker och för konstnärer inom mediekonst, cirkuskonst och multikonst fr.o.m. början av 2011. Antalet ansökningar var 170 och...

Läs mer

Centralkommissionen för konst har beviljat konstnärsstipendier för kritiker, mediekonst, cirkuskonst och multikonst

Centralkommissionen för konst har beviljat konstnärsstipendier för kritiker och för konstnärer inom mediekonst, cirkuskonst och multikonst fr.o.m. början av 2011. Antalet ansökningar var 170 och...

Läs mer

70 000 euro som understöd för kritiker och för mångkonstnärliga projekt

ntralkommissionen för konst har beviljat 70 000 euro som understöd för kritiker och för mångkonstnärliga projekt för år 2010. Antalet ansökningar var 105 och stipendier och understöd beviljades för...

Läs mer

Kontakt

Litteraturkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer