Taustakuva

Konstjournalistik

Kritik styr inte mitt sätt att se, höra och uppleva, men det är alltid trevligt att läsa expertåsikter.

- Esko

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Konstkritiker

I förmedlandet av konst åt publiken har konstkritiker en central roll. De har ofta specialiserat sig på ett visst konstområde och bidrar med sitt kunnande till debatten om konstens innehåll.

Centret för konstfrämjande understöder konstkritikernas arbete i form av konstnärs- och projektstipendier. Besluten fattas av litteraturkommissionen efter att ha hört sektionen för konstjournalistik.

Senast ändrad: 18.12.2014
Konstnärsstipendier inom konstjournalistik 2020

Litteraturkommissionen har fördelat konstnärsstipendier inom konstjournalistik för perioden som inleds i början av 2020. 5 konstjournalister fick stipendium.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Projektstipendier inom konstjournalistik för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 15 000 euro. Fyra konstjournalister och konstkritiker fick stipendium. Antalet ansökningar var 24.

Läs mer

Taike stöder kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.

Taike har fördelat 798 000 euro till kulturtidskrifter. Bidrag beviljades 75 tryckta kulturtidskrifter och webbpublikationer som upprätthåller en bred samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst...

Läs mer

Taike fördelade 9,6 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 9 605 000 euro. För första gången fördelades också treåriga verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst. 30...

Läs mer

Taike fördelade sammanlagt 452 000 euro i bidrag för kulturens välfärdsinverkan

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 26 sammanslutningar beviljades bidrag.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer