Taustakuva

Danskonst

Dansen gör det möjligt att uppleva olika resor, utrymmen och känslor.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016
Senast ändrad: 12.12.2011
Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer...

Läs mer

Tanssitaiteen erityisavustukset 2020

Yhdeksälle yhteisölle jaettiin yhteensä 85 000 euroa. Hakemuksia tuli 23.

Läs mer

Tanssitaiteen kohdeapurahat vuodelle 2020

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 315 000 euroa. Apurahan sai 47 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia tuli 116.

Läs mer

Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Taike fördelade 12,7 miljoner euro till kontsammanslutningar

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningar med 12 654 000 euro. Taikes finansiering till alla konstarter ökade, mest växte bidraget till scenkonst. Sammanslutningar inom...

Läs mer

Tanssitaiteen toiminta-avustukset 2020

Kaikkiaan 32 yhteisölle jaettiin 3 160 000 euroa. Hakijoita oli 40.

Läs mer

Syksyllä haussa olleiden apurahojen ja avustusten päätösaikataulu

Hakijat saavat tiedon päätöksistä viimeistään maaliskuussa.

Läs mer

Liikkuvuusapurahoja jaettiin 48 taiteilijalle ja työryhmälle (marraskuun haku)

Vuoden 2019 kolmannessa jaossa liikkuvuusapurahoja jaettiin yhteensä 103 600 euroa. Apurahoilla rahoitetaan loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 matkoja.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer