Centret för konstfrämjande

Vi finansierar skapande av konst och förstärker konstens inverkan i samhället.

Nyheter

Beviljade stipendier och bidrag