Taiteen ja kulttuurin barometri

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteita ja näkemyksiä mittaava kyselytutkimus.

Barometri kartoittaa taiteen kentällä toimivien näkemyksiä eri teemoihin sekä toimii keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä.

Taiteen ja kulttuurin barometrien teemat vaihtuvat vuosittain. Osa barometrin kysymyksistä toistetaan säännöllisesti. Toistuvat kysymykset mahdollistavat asenteissa ja näkemyksissä tapahtuvien muutosten tarkastelun.

Barometriä toteuttavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

Tulevaisuuden taiteentekijät. Taiteen ja kulttuurin barometri 2021.

Minna Ruusuvirta et al 2022. Cuporen verkkojulkaisuja 69. ISBN 978-952-7200-67-4  (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Yhteenveto tuloksista

 • Säännöllinen ja turvattu toimeentulo on taiteilijoiden laajasti jakama tulevaisuuden toive.
 • Tulevaisuudelta toivotaan taiteilijoiden osaamisen laajempaa tunnistamista.
 • Korona-aika on vahvistanut kokemusta epävarmuudesta ja arvostuksen puutteesta.
 • Teknologia uudistaa toimintaa – kehityksen luomien ilmiöiden vääjäämättömyys huolettaa monia.

Lataa raportti käyttöösi Cuporen verkkosivuilta

Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Taiteen ja kulttuurin barometri 2020.

Minna Ruusuvirta et al 2021. Cuporen verkkojulkaisuja 67. ISBN 978-952-7200-61-2 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Yhteenveto tuloksista

 • Taiteellisen työn asema ja edistäminen vaihtelee suuresti erilaisissa kunnissa.
 • Nykyisellään kunnan tuella ei ole taiteilijoille suurta merkitystä. Taiteilijat kaipaavat kunnilta rahoitusta ja tiloja taiteen tekemiseen ja esittämiseen.
 • Kaupungeissa asuville taiteilijoille tärkeitä ovat aktiivinen taide- ja kulttuurielämä sekä taiteilijayhteisöt. Maaseutumaisissa kunnissa arvostetaan etenkin työskentelyrauhaa.
 • Sekä taiteilijoilla että kunnilla on kiinnostusta tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.
 • Taiken toiminta alueilla nähdään tärkeänä, mutta sekä kunnat että taiteilijat tuntevat huonosti Taiken alueellista toimintaa ja palveluja.
 • Koronaviruspandemia on ollut tuhoisa taiteen kentälle.

Lataa raportti käyttöösi Cuporen verkkosivuilta

Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot. Taiteen ja kulttuurin barometri 2019

Maria Hirvi-Ijäs et al 2020. Cuporen verkkojulkaisuja 57. ISBN 978-952-7200-46-9 (pdf ); ISSN 1796-9263 (pdf )

Yhteenveto kyselyn tuloksista

 • Kaikkien alojen taiteilijoilla on paljon erilaisia tulonlähteitä. Vaikka taiteilija työskentelisi pääosan työajastaan taiteilijana, se ei takaa, että pääosa vuoden tuloista tulisi taiteilijantyöstä.
 • Palkatonta työtä esiintyy kaikilla taiteenaloilla. Barometrin vastausten perusteella palkaton työ on sekä ”resurssikysymys” että ”tottumiskysymys”.
 • Taiteilijoiden työmarkkina-asema vaihtelee paljon yhdenkin vuoden sisällä. Vaihtelevat työtilanteet ja joustamattomat työmarkkina-asemien määrittelyt johtavat taiteilijoiden osalta monimutkaisiin tilanteisiin.
 • Taiteilijat toivoivatkin, että sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmissä otettaisiin huomioon moninaiset tulolähteet, epäsäännölliset tulot sekä oman työn kehittämisen tarpeet myös jaksoilla, jolloin ei ole tuloja tiedossa.

Lataa raportti käyttöösi Cuporen verkkosivuilta

Nuoret taiteentekijät. Taiteen ja kulttuurin barometri 2017

Maria Hirvi-Ijäs et al 2018 Cuporen verkkojulkaisuja 47. ISBN 978-952-7200-28-5 (pdf ) ISSN 1796-9263 (pdf )

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Nuorten taiteentekijöiden näkemykset voi tiivistää yhdeksään johtopäätökseen:

 1. Taiteilijuus on sekä kutsumusammatti että ammatti muiden ammattien joukossa.
 2. Taiteella tulee olla vapaus olla sitä mitä se on - itseisarvo ei sulje pois taiteen sovellettavuutta.
 3. Taiteilijana työskentely vaatii moniosaamista.
 4. Taiteen tekeminen menee toimeentulon edelle.
 5. Taidealojen sisäänrakennetun ilmaistyön syyt ovat monenlaisia - taiteilijoiden oma vastuu tunnistetaan.
 6. Yhdenvertaisuus ei päde taidemaailmassa(kaan).
 7. Koulutussisältöjä tulisi kehittää monipuolisemmiksi ja strategisemmiksi.
 8. Apurahaa haetaan paljon, eniten yksityisiltä säätiöiltä.
 9. Enemmistö näkee perustulon mahdollisena ratkaisuna taiteilijoiden toimintaedellytysten turvaamiselle.

Lataa raportti käyttöösi Cuporen verkkosivuilta

Kaikki barometriraportit löytyvät Cuporen verkkosivuilta.

Viimeksi muokattu: 25.04.2022

Yhä useampi taiteilija harkitsee alanvaihtoa – koronapandemian vaikutuksista kulttuuri- ja taidealalle kuullaan verkkotilaisuudessa | Tiedote

18.01.2022

Koronaviruspandemia on muuttanut tai tuonut uusia työskentelytapoja kahdelle kolmasosalle taiteilijoista, selviää uuden Taiteen ja kulttuurin barometrin aineistosta. Taiteen edistämiskeskuksen...

Taiteen ja kulttuurin barometri 2021: kysely tulevaisuuden taiteilijuudesta | Uutinen

13.09.2021

Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on tällä kertaa tulevaisuuden taiteentekijät. Kutsumme eri aloilla toimivia taiteentekijöitä vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn.

Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä | Tiedote

12.04.2021

Ammattitaiteilijoilla ja kunnilla on Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan halua lisätä keskinäistä yhteistyötään. Kuntien tuella ei ole taiteilijoille nykyisellään juuri merkitystä sen...

Taiteilijoiden näkemyksiä taidepolitiikasta kysytään juuri käynnistyneessä barometrissä

15.09.2020

Tänä vuonna barometrin teemana on ammattitaiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa: Miten kunta organisaationa luo edellytyksiä taiteelliselle työskentelylle? Millaista merkitystä...

Palkatonta työtä, väliinputoamisia ja vahvaa merkityksen tunnetta – taiteilijoiden työmarkkina-aseman korjaamiseksi on keinoja

30.03.2020

Tänään julkistettu barometrikysely antaa kattavan kuvan taiteilijoiden ongelmallisesta työmarkkinatilanteesta. Tuloksista ilmenee, että taiteilijoiden toimeentulo on hyvin pirstaleista....

Kysely taiteilijan toimeentulosta

17.09.2019

Seuraavan Taiteen ja kulttuurin barometrin teema on taiteilijoiden toimeentulo. Aineisto barometriin kootaan verkkokyselyllä, joka on avoin kaikilla taiteenaloilla toimiville taiteentekijöille.

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku