Ansökningstider för stipendier och bidrag, våren 2020

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

•    Biblioteksstipendier till författare och översättare 2.1–31.1.2020
•    Visningsstipendier till konstnärer inom bildkonst 2.1–31.1.2020
•    Regionala stipendier till konstnärer och arbetsgrupper 12.2–12.3.2020
•    Statens konstnärsstipendier 28.2–31.3.2020
•    Mobilitetsstipendier till konstnärer och arbetsgrupper, nästa ansökningstid slutar 2.3.2020


Bidrag till sammanslutningar

12.2–12.3.2020
•    Specialbidrag för konstens enprocentsprincip


Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.

Senast ändrad: 13.12.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer