Ansökningstider för stipendier och bidrag, hösten 2019

 • Extra konstnärspension 30.8–30.9.2019. Ansökningar om konstnärspension skickas brevledes till Taike. Ansökningsblanketten kan fyllas i och skrivas ut i samband med utlysningskungörelsen.

Stipendier till privatperson och arbetsgrupper

 • Projektstipendier till konstnärer och arbetsgrupper 1.10–14.11.2019
 • Stipendier till konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald 1.10–14.11.2019
 • Mobilitetsstipendier till konstnärer och arbetsgrupper, ansökningstiderna slutar 14.11.2019

Bidrag till sammanslutningar

1.10–31.10.2019

 • Bidrag till kulturtidskrifter
 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet
 • Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet
 • Specialbidrag till sammanslutningar
 • Festivalbidrag
 • Kulturens välfärdsinverkan
 • Specialbidrag för barnkultur
 • Residensbidrag
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst
 • Verksamhetsbidrag till sammanslutningar
Senast ändrad: 11.09.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer