Ansöknings- och beslutstider

Beslutstider, hösten 2021

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 • Extra konstnärspension: besluten kommer senast i slutet av februari
 • Mobilitetsstipendier: besluten kommer senast i slutet av december
 • Projektstipendier och Stipendier för främjande av kulturell mångfald: besluten kommer senast i slutet av februari

Bidrag till sammanslutningar 

 • Verksamhetsbidrag: besluten kommer senast i slutet av januari
 • Andra bidrag till sammanslutningar: besluten kommer senast i slutet av februari

Ansökningstider, våren 2022

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 • Biblioteksstipendier för författare och översättare
 • Biblioteksbidrag
 • Visningsstipendier för bildkonst
  3.1.-31.1.2022
 • Regionala stipendier
  15.2.–15.3.2022
 • Konstnärsstipendier
  1.3.-31.3.2022

Bidrag till sammanslutningar

 • Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip
  15.2.–15.3.2022

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.

Senast ändrad: 17.11.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer