Ansöknings- och beslutstider

Ansökningstider, hösten 2022

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 • Extra konstnärspension
  1.9.–30.9.
 • Projektstipendier
  3.10.–8.11.

Bidrag till sammanslutningar

 • Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre-projekt
  15.8.–15.9.
 • Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygsområden
  3.10.–1.11.
 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistik verksamhet
  3.10.–1.11.
 • Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet
  3.10.–1.11.
 • Specialbidrag för sammanslutningar
  3.10.–1.11.
 • Specialbidrag för kulturtidskrifter
  3.10.–1.11.
 • Festivalbidrag
  3.10.–1.11.
 • Specialbidrag för barnkultur
  3.10.–1.11.
 • Verksamhetsbidrag
  3.10.–1.11.

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.

Beslutstider, våren 2022

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

 • Biblioteksstipendier för författare och översättare: besluten kommer senast i slutet av april
 • Biblioteksbidrag: besluten kommer senast i slutet av april
 • Visningsstipendier för bildkonst: besluten kommer senast i slutet av april
 • Coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher (ansökningstid 4.2.–17.2.2022): besluten kommer senast 14.4.
 • Regionala stipendier: besluten kommer senast i slutet av juni
 • Konstnärstipendier: besluten kommer senast i slutet av augusti

Bidrag till sammanslutningar 

 • Coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst, kultur och kreativa branscher (ansökningstid 4.2.–17.2.2022): besluten kommer senast 30.4. 
 • Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip: besluten kommer senast i slutet av juni.
 • Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden (ansökningstid 11.5.-8.6.2022): besluten kommer senast i slutet av september.
Senast ändrad: 30.08.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer