Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Taiteilijan työ on vaikuttavaa. Kulttuurihyvinvoinnin toimialalla taide vaikuttaa pitkäjänteisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Asiantuntijapalvelumme tavoitteena on tehdä taiteilijan työstä arvostettu ja luonteva osa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Etsimme ratkaisua siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä tilaaja voisi helposti löytää taiteilijat koko Suomessa.

Ajankohtaista nyt!

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030.  Ota käyttöön toimeenpanosuunnitelma kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuuden kokemista.

Kuntien kulttuuritoimintalakia uudistettiin vuonna 2019. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota taiteen ja kulttuurin saatavuuteen ja monipuoliseen käyttöön koskien myös niitä kuntalaisia, jotka eivät pääse syystä tai toisesta itse kulttuurin äärelle. Lain toimeenpanoa mitataan joka toinen vuosi TEAviisarin kulttuurikyselyllä. Kysely toteutettiin kuluvana vuonna ja kuntakohtaiset tulokset julkistetaan marraskuussa Taiken aluekumppanuuksien päivässä 16.11.

Olemme mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämässä HYTE-päivässä 25.11. teemalla kulttuurihyvinvointi, tietopohjan vahvistaminen: taiteellinen toiminta ja HYTE-toimintamallit.

Asiakkaamme

Autamme toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä sekä tiedolla johtamisessa. Palvelustamme hyötyvät esimerkiksi:

  • Taidealan yhteisöt, jotka haluavat tukea jäseniään työllistymään kulttuurihyvinvoinnin sektorille.
  • Sote-alan yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat vakiinnuttaa kulttuurihyvinvointitoiminnan ja tarvitsevat tietoa.
  • Kunnat, jotka tarvitsevat neuvontaa kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanossa kulttuurihyvinvoinnin osalta.
  • HYTE-koordinaattorit ja etsivän kulttuurityön vastuutahot.
  • Työelämän palveluiden toimijat.
  • ...Ja kenties juuri sinä!

Miten

  • Taide vaikuttaa tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Taidetta tulee viedä sinne, mistä ihmiset eivät itse pääse taiteen äärelle. Taiteella voidaan vaikuttaa myös syrjäytymisen ehkäisemiseen. Olemme olleet todistamassa lukuisia koskettavia kertomuksia taiteen voimasta ja merkityksestä ihmisten elämään. Jaamme kokemuksiin ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa.
  • Toimintamme perustuu vuorovaikutukseen. Vuonna 2021 kutsumme koolle erilaisia asiantuntijoita kehittämään alaa yhdessä.

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatiimi

Läänintaiteilijoiden työ toteutetaan pääsääntöisesti taiteenalakohtaisina projekteina ja taideasiantuntijoiden työ kulttuurihyvinvointialan monialaisena yhteisenä kehittämisenä. Ota meihin yhteyttä!

Taustaa

Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke toteutettiin vuosina 2016–2018. Hankkeen puitteissa valmisteltiin ministerien suositus kunnille ja tuleville maakunnille taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi käynnistettiin kuntien kulttuuritoimintaan liittyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimintaa kuvaavien indikaattoreiden kehittämistyö (kulttuurin TEAviisari).

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut perustuvat Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa vuosina 2015-2019 tehdylle työlle. Katso kehittämisohjelman tuottamat raportit ja infovideot.

Katso maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista Taikusydämen sivuilta.

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja julkaistu

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja on julkaistu. Lue lisää alasivulta.  

 

 

Takarivi: Esa, Jaakko Isto, edessä Heli ja Johanna. Kuva: Jaakko Kemppainen

Viimeksi muokattu: 09.09.2021