Ansökningstider

Ansökningstider: stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper och bidrag till sammanslutningar.

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper

Januari

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Biblioteksbidrag

Biblioteksbidragen är avsedda för ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Februari

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Mars

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

September

Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Oktober och november

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter för att förverkliga ett enskilt projekt.

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.

Bidrag till sammanslutningar

Mars

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Oktober och november 

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet

Bidragen främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur nationellt.

Specialbidrag för konstarter

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Verksamhetsbidrag för konstarter

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Förändringar i ansökningstiderna kan förekomma.